Wandelingen

Volgerland op Goeree (5km)

StartPDF

Deze wandeling brengt je door een gevarieerd duinlandschap met rijk vogelleven. Op korte afstand van elkaar wandel je in de buurt van het strand, de zeewerende duinen en de binnenduinen.

Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens het wandelen zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek waarlangs de wandroute voert, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.

De Koploper in de duinen van Goeree, deel 1 (10.8km)

StartPDF

In de duinen van Goeree op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wandel je De Koploper, een wandelroute van 20 kilometer met fantastisch uitzicht over slikken, schorren en kronkelende kreken. Ontdek tijdens het wandelen de bloemrijke duinvalleien, brede stranden en schorren vol vogels

Deze wandeltocht loopt dwars door duinen, langs het strand en langs schorren en gaat door het ongerepte gebied de Kwade Hoek.

Schurvelingen rond Ouddorp (14km)

StartGPX

In de Kop van Goeree ligt een landschap dat uniek is voor Nederland: het schurvelingenlandschap. Schurvelingen zijn aarden wallen die de boeren in de middeleeuwen rond hun akkers aanlegden. Ze dienden als perceelscheiding, maar ook om het stuivende duinzand tegen te houden. Later zijn de meeste schurvelingen verder opgehoogd. Rond Ouddorp zijn nog altijd lage en hoge schurvelingen te zien. Deze wandeling brengt je bovendien langs het Grevelingenmeer, waar inlaagdijken zijn aangelegd voor het geval de zeedijk het zou begeven.

De Kwade Hoek in de duinen van Goeree (4.3km)

StartPDF

In de Kwade Hoek in de duinen van Goeree ontdek je langs de onverharde wandelpaden en vlonders volop vogels en zo'n 300 soorten planten, waaronder orchideeën.

De Koploper in de duinen van Goeree, deel 2 (7.4km)

StartPDF

In de duinen van Goeree op het voormalig Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wandel je De Koploper, een wandeltocht van 20 kilometer met fantastisch uitzicht over slikken, schorren en kronkelende kreken. Bij deze route wandel je niet alleen door natuur maar bezoek je ook het pittoreske vissersdorp Goedereede-Havenhoofd

Deze wandeltocht loopt dwars door duinen, langs het strand, door bos en gaat door het ongerepte gebied de Kwade Hoek.

Duinen en valleien (13.1km)

StartPDF

Wandelroute langs de kust en door de duinen. Onderweg kom je misschien wel de Schotse hooglanders tegen.

Boeren en baronnen (19.7km)

StartPDF

Wandelroute langs de boerderijen van de keuterboertjes en de landhuizen van de herenboeren van weleer.

Gorzen en bastions (13.8km)

StartPDF

De wandelroute voert langs de gorzen met zicht op het Haringvliet. In de verte doemen de molen, vuurtoren en Vestingwerken op van de Vesting van Hellevoetsluis.

Watergeuzen en gloeiende kogels (13km)

StartGPX

De uitvalsbasis van deze route — vestingstad Brielle — is een levend brok historie. De stadswallen, monumentale panden, haven en pittoreske straatjes zijn tijdens deze wandeling de slagroom op de taart. Daarbuiten wachten een uitgestrekt akkerland, rechte sloten en opvallend veel glazen kassen. Vanaf de Heindijk hebt u een mooi uitzicht over de polder met in de verte de indrukwekkende toren van de Sint-Catharijnekerk. Ook doorkruist u recreatiepark De Brielse Maas. Alles draait er om water. Watersport, oeverrecreatie en sportvisserij worden er vol verve beoefend. Het is een comfortabele wandeling; alle paden zijn verhard.

Boten en bakens (20.5km)

StartPDF

Water en natuur vormen de rode draad in deze wandelroute. Onderweg kom je door Brielle en kun je de voetveer over het Brielse Meer nemen.

Rondje Ockenburgh (5/9km)

StartGPXPDF

Aan allure geen gebrek op het Haagse Landgoed Ockenburgh. Rond de villa zijn vele eeuwen aan tuingeschiedenis zichtbaar in de vorm van wandelbossen, grazige weides en slingerende waterpartijen. Maar je ontdekt meer tijdens dit wandelrondje, van een stads- en zorgboerderij tot het strand van Kijkduin en een rij zeer hoge puinduinen. Even bijkomen? De villa op Ockenburgh heeft een restaurant met een heerlijk terras, maar net zo uitnodigend zijn de strandpaviljoens bij Kijkduin.

Beningerslikken (5km)

StartPDF

Verscholen achter de dijk in het zuidoostpuntje van Voorne-Putten ligt een verassend en bijzonder natuurterrein: de Beningerslikken. Het is onderdeel van de natuur in en rond het Haringvliet, net als Tiengemeten, de Korendijkse Slikken en Tiendgorzen. Ook is het een onmiskenbaar onderdeel van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, het grote gebied waar aftakkingen van de Rijn en de Maas via estuaria in de Noordzee uitmonden.

Deze Delta ligt precies op de trekroute van miljoenen trekvogels en is - net als de Waddenzee - een onmisbare tussenstop op weg naar hun overwinteringsgebied in Afrika of Zuid- Europa of hun broedgebieden in het hoge noorden. Bij ons kunnen ze rusten en voedsel zoeken, zodat ze energie hebben om de lange reis te vervolgen.

Wat Beningerslikken bijzonder maakt is de invloed van het water. Die beweegt niet alleen mee met het waterpeil op de grote rivieren, maar er is zelfs een bescheiden werking van eb en vloed. Land loopt onderwater en valt weer droog. Die dynamiek zorgt voor een gevarieerd landschap met diepe kreken, droogvallende slikplaten en rietruigtes die delen van het jaar onderwater staan. Een ideale plek voor vogels om te broeden en voedsel te zoeken.

Flieren en fluiten (15.7km)

StartPDF

Afwisselende wandelroute langs getijdennatuur, polderland en het dorpje Zuidland, dat in 1953 zwaar was getroffen door de overstroming.

Dintelse Gorzen (3/5km)

StartPDF

Hier, op de rand van het land, in het zout en zoet, waan je je alleen op de wereld. Wandelend over de bodem van een oude getijdengebied ervaar je intens de stilte en de ongereptheid van het gebied. Ieder jaargetijde is hier mooi!

Wandel door dit buitendijkse natuurgebied dat tot 1987 onder invloed stond van eb en vloed. In dat jaar werd - als laatste dam van de deltawerken - de Philipsdam gesloten en veranderde het Krammer-Volkerak van een zoute getijdenzee in een zoet binnenmeer met constant waterpeil, waarlangs je nu prachtig kan wandelen.

Door de voltooiing van de Deltawerken veranderde de flora en fauna enorm. Al snel werd het zout uit de bodem gespoeld en verdwenen zoutminnende planten als zeekraal, zilte schijnspurrie en schorrenkruid. Deze maakte plaats voor zoutmijdende planten zoals koninginnenkruid, kattenstaart, heemst en duinriet. Op de zandige grens van slik en schor zie je tijdens het wandelen vooral wilgen groeien. Het grondwater bevat echter nog steeds zout en in droge zomers komt dit aan de oppervlakte. Overal kun je daarom nog zoutminnende planten tegenkomen.

Spot tijdens het wandelen ook diverse vogels zoals de smient, roodborsttapuit, graspieper en vele andere soorten. De Dintelse Gorzen is namelijk een internationaal belangrijk vogelgebied. Langs de wandelroute is een vogelkijkhut. Het getij is weg, maar overal is de zee te zien. Tientallen brede en smalle kreken doorsnijden de gorzen.

Korendijkse Slikken (5km)

StartPDF

Tientallen ganzen, een rietkraag vol zingende vogels en lepelaars in een kreek. Heemst, orchideeën en andere bloemen, zoemende bijen; rust en ruimte om je heen. Wandel naar de imposante kijkhut van waar je zicht hebt op de kreken in het gebied en het Haringvliet. Vergeet ook zeker niet een bezoek te brengen aan de kijkterp met het weidse uitzicht over de Spuimonding. Hier kun je wandelen, struinen, vogels kijken en je even alleen op de wereld voelen. Je bent hier welkom van 15 juli tot 15 maart.

De Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland (19.5km)

StartPDF

Wandel langs de Vlietlanden en ontdek het authentieke, nooit ingepolderde boezemland in een oud laagveengebied. Je ziet hier vogels zoals de blauwborst, lepelaars en weidevogels. En in het voorjaar staan de hooilandjes vol gele dotterbloem en paarse pinkster- en koekoeksbloem!

Rondje Maasland (9.0km)

StartGPXPDF

Tien km door de weilanden langs Maasland en terug door het oude plaatsje. Of omgekeerd. Startpunt is TOP Maasland Kortebuurt 15, knooppunt 24, nabij de bushalte Maasland Viaduct. Je volgt de wandelknooppuntenroute, die gedeeltelijk samenvalt met het rood-wit gemarkeerde Grote Rivierenpad.

Boerenpad Aalkeetbuitenpolder (3.2km)

StartPDF

Wandelroute rond de boerderij van de familie Hollaar, door de weidse polders van Midden-Delfland. Onderweg ben je te gast bij de boer en boerin en kom je 's zomers zeker boerenzwaluwen tegen. Volg de zwaluw op de klompgele routebordjes.

Boerenpad Foppenpolder (5km)

StartPDF

Er zijn verschillende boerenpaden te wandelen door de Foppenpolder. Onderweg ben je te gast bij boer Sonneveld, die aan weidevogelbescherming doet. Neem je verrekijker mee om de vele weidevogels te bewonderen. Volg de klompgele routebordjes met een zwaluw.

Ommetje Duifpolder (6.1km)

StartPDF

De Noordvliet, de Vlaardingervaart en de Middelwatering vormen aan drie zijden de grens van de Duifpolder. Via de Duifpolderweg wandelt u dwars door de polder, waar u op enkele plaatsen kreekruggen kunt zien waarop een aantal boerderijen is gebouwd.

Boerenpad Duifpolder (3.2km)

StartPDF

Wandelroute rond de boerderij van de familie Van der Kooij, door de weidse polders van Midden-Delfland. Onderweg ben je te gast bij de boer en boerin. Neem je verrekijker mee om de vele weidevogels te bewonderen. Volg de klompgele routebordjes met een zwaluw.

Wildernisroute op Tiengemeten (10km)

StartPDF

De wildernisroute is een lange route naar de westpunt van Tiengemeten. De tocht voert je over de dijk en over een pad door de ruigte.

Laat je verrassen door de rust, ruimte en weidsheid van Tiengemeten. Het water heeft hier vrij spel en de ruigte is er kleurrijk en dicht. Op de westpunt, ver weg van veerpont en horeca, waan je jezelf aan het eind van de wereld midden in de wildernis. Luister naar de stilte en zie de bruine kiekendief zweven boven de guldenroede en kattenstaart. De Schotse hooglanders kom je zeker tegen. De afwisseling van struinen in metershoge ruigte en de vergezichten vanaf de dijk en de rietheuvel maken het een bijzondere route. Aan de rand van Tiengemeten ervaar je het eilandgevoel op zijn best.

De Oude Polder op Tiengemeten (7km)

StartPDF

Tiengemeten ligt middenin de machtige delta van Zuidwest-Nederland, waar Rijn, Maas en Schelde uitmonden in zee. Wandel door dit gebied en ontdek de grote rijkdom aan planten en dieren. Het is een vogelparadijs bij uitstek!

Tiengemeten ligt precies op de trekroute van veel verschillende vogels. De rust, ruimte en het water trekken tienduizenden vogels aan. In het voorjaar is het een kakofonie van vogelzang en het hele jaar door zie je grote groepen vogels: eenden, zilverreigers én de zeearend. Tiengemeten is een echt vogeleiland!

Ommetje Op Hodenpijl (7km)

StartGPXPDF

U start op het landgoed Op Hodenpijl tussen Schipluiden en Den Hoorn en gaat deels over fietspaden en het onverharde graspad de Voddijk. De Voddijk is een oud kerkpad.

Boerenpad Holierhoeksepolder (8km)

StartPDF

Wandelroute rond de boerderij van de familie Rodenburg, door de weidse polders van Midden-Delfland. Onderweg ben je te gast bij de boer en boerin. Neem je verrekijker mee om grutto's te spotten. Volg de klompgele routebordjes met een zwaluw.

Den Haag (17.6km)

StartGPXPDF

Bekijk de Haagse highlights eens met eigen ogen: Binnenhof, Mauritshuis, Lange Voorhout, Vredespaleis. Halverwege bereik je de Scheveningse kust met het statige Kurhaus. Pak de tram terug of wandel verder via de Waalsdorpervlakte, landgoed Clingendael en het Haagse Bos naar het station.

Rondje Meijendel (6/15.5km)

StartGPXPDF

Zin in een stevige wandeling? In de duinen van Meijendel kun je urenlang ronddwalen langs stuivende zandduinen, hakhoutbosjes en natte duinvalleien. Maar ook de mens heeft sporen achtergelaten. Een boerderij herinnert aan een – mislukte – poging tot landbouw, terwijl infiltratieplassen en een watertoren bewijzen dat hier drinkwater voor 1,3 miljoen mensen wordt gewonnen. De monumenten op de Waalsdorpervlakte zorgen voor een moment van bezinning.

Dijken en kreken (8.3km)

StartGPXPDF

Start bij het parkeerterrein naast het terras van ‘De Drie Linden’ en volg het boerenlandpad langs de akkers en kreken. De route loopt gedeeltelijk ook over eeuwenoude dijken met mooi uitzicht op de polder. Eindig je wandeling weer op het terras en koop wat (bio-) streekproducten.

Beeren en wolven (8.7km)

StartPDF

Wandelroute langs Beerenplaat en Wolvenpolder. De route voert langs natuur en architectuur rond Spijkenisse.

Zuidduinen (7.1km)

StartGPXPDF

Aan de zuidkant van Katwijk liggen de Zuidduinen, een fraai duingebied met kleine valleien en paraboolduinen. Opvallend zijn de vele duinroosjes die in het voorjaar tot bloei komen.

Boswachterspad Kattukse duinroute en Duinroos (8km)

StartGPXPDF

Van overvliegende wintergasten tot de vele historische sporen in Katwijk aan Zee, op de hoogste punten van dit boswachterspad in Hollands Duin heb je een goed zicht op natuur en cultuur. Wandel over de vroegere aardappelakkers, ontdek de oude watertoren en bezoek de wilde zwanen in het meer.

Boerenpad Ackerdijkse polder (2km)

StartPDF

Wandelroute door de weidse polders van Midden-Delfland. In de zomer wordt je ongetwijfeld getrakteerd op de roep en buitelingen in de lucht van de tureluur. Onderweg ben je te gast bij de boer en boerin. Volg de zwaluw op de klompgele routebordjes.

Erfgoedroute Polder Noord-Kethel (12km)

StartPDF

Tussen Rotterdam en Delft vind je Polder Noord-Kethel. Dit weidevogelreservaat biedt nu een plek aan oer-Hollandse vogels zoals grutto en kievit. Maar er is meer! Patronen en elementen in het landschap laten zien wat hier vroeger was. Wandel deze erfgoedroute en verbaas je over dit bijzondere cultuurlandschap waar de geschiedenis - zichtbaar en onzichtbaar - haar sporen heeft achtergelaten.

Tussen Rotterdam en Delft (24km)

StartPDF

Een stevige wandeling tussen heden en verleden, dat biedt deze lange historische polderwandeling tussen Rotterdam en Delft! Laat je meevoeren door de rijke geschiedenis van de Hollandse polders, afgewisseld met hedendaagse kunst.

De wandeling begint op Buitenplaats De Tempel. Hoewel De Tempel een totaal andere sfeer ademt dan het omliggende boerenland, heeft het een sterke verbinding met het polderlandschap. Al snel wandel je de polder in, klim je over hekken, wandel je tussen de koeien en vogels en langs langgerekte slotenpatronen. Her en der zie je de sporen uit het verleden in het landschap. Cultureel erfgoed bestaat dan ook niet alleen uit stenen gebouwen. Veel van onze geschiedenis kun je herkennen in het landschap van vandaag de dag.

Langs de oevers van de Oude Maas (9km)

StartGPX

Zowel Klein Profijt als de Rhoonse Grienden zijn waardevolle natuurgebieden langs de rivier de Oude Maas. Beide hebben een overwegend intiem karakter. In de grienden wandelt u over slingerende, soms modderige paadjes door een natuurlijke galerij van knoestige stammen, takken en bladeren. Het is een labyrint van knotwilgen en water. U vindt vele boogbruggetjes op uw pad, die overigens verraderlijk glad kunnen zijn. Zo nu en dan verschijnt de brede rivier en opent het landschap zich. Bij het golfterrein maakt de wilgenwildernis plaats voor gladgeschoren gras.

Langs buitenplaatsen en bollenvelden (8.5/14.5km)

StartGPXPDF

Nergens toont de lente zich zo uitbundig als op de bollenvelden. Vanaf eind maart zijn er geuren en kleuren in overvloed. Bij Noordwijk werden al in de 16e eeuw bollen geteeld op de afgegraven zandgronden direct achter de duinen. Dat is ook de periode dat hier de eerste buitenplaatsen werden aangelegd door rijke kooplieden en regenten. Sommige landhuizen en parken tonen nog iets van de glorie van weleer. Ga mee op pad en ontdek de mooiste plekjes van dit deel van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Boswachterspad Kachelduin en Malote (7.6km)

StartGPXPDF

Luister naar het zingen van de nachtegaal en bewonder de kleuren van de bollenvelden tijdens een wandeling over de Kachelduin en door het duinbos van Noordwijk. Van de parnassia in een duinvallei tot de broedende vogels, in het voorjaar en de zomer komt de natuur langs dit boswachterspad tot leven.

Vanuit de stad naar het Rotterdams platteland (10.1km)

StartPDF

Combineer je bezoek aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met een wandeling naar het Rotterdams platteland. Onderweg leer je alles over de stadsnatuur van de havenstad. Aangekomen bij Melkschuur Zuidpolder kom je tot rust in de tuin met bloeiende polderbloemen en slootjes met kwakende kikkers.

Eenden, halsbandparkieten, vleermuizen, de vos... Rotterdam barst van de wilde dieren. Net als op het Rotterdams platteland, waar dan juist weer de grote zilverreiger, grutto en argusvlinder een plekje vinden. Verbaas je over de stadsnatuur van Rotterdam en laat je verrassen door de polders ten noorden van de stad.

Hollands Duin (4km)

StartGPX

Een van de meest bekoorlijke natuurgebieden van Nederland is het Hollands Duin. Een rustig gebied met zanderige duinen, dichte bossen en weidse stranden. Trek stevige wandelschoenen aan en volg de zandpaden en schelpenpaden door de trots van Zuid-Holland.

Recreactiegebied Vlietland en Cronesteyn (13km)

StartGPX

Vlietland en Cronesteyn zijn beide belangrijke recreatiegebieden voor Leiden en omgeving. In Vlietland staat de watersport centraal. U wandelt langs de grote plas, waar naar hartenlust wordt gezwommen, gesurft, gevist en geroeid. U kunt er vlinders als dagpauwoog en atalanta aantreffen. Zangvogels als de bosrietzanger, fitis en winterkoninkje vinden er hun broedgelegenheid. Cronesteyn is een bosrijk polderpark met onder meer een waterspeelplaats, speelweide en een reigerbos. De route voert afwisselend over onverharde paden, gras en deels over verharde voet- en fietspaden. Langs de Vliet staan talloze bankjes waar u even kunt uitrusten om van het uitzicht te genieten.

Vossenpad (10/12.5km)

StartGPXPDF

Ten zuiden van Rotterdam ligt een verrassende wandelbestemming: de grienden en polders van het eiland IJsselmonde. Buitendijks dwaal je door de Carnisse Grienden, waar het water van de Oude Maas twee keer per dag naar binnen stroomt. Binnendijks liggen eeuwenoude akkers, omsloten door dijken. Er waren plannen om deze polders om te vormen tot natte natuur, maar inmiddels is besloten dit historische landschap te behouden. Deze route is een initiatief van de Vereniging Carnisse Grienden.

Geerpolderroute (4.5km)

StartGPXPDF

Deze route doorkruist de opmerkelijk diepe Geerpolder, die wordt omgeven door weteringen die vele meters hoger liggen. De boeren laten hier hun vee grazen, maar hebben daarbij ook oog voor de natuur. Neem een flinke rugzak mee, want bij een kaasboerderij en twee pluktuinen kunt u de keukenvoorraad aanvullen. Een echte trekpleister onderweg is recreatieboerderij 't Geertje.

Steilrandroute (15.5km)

StartGPXPDF

Door winning van turf, dé brandstof tot de 17e eeuw, ontstonden overstromingen in het gebied. Vanaf de 18e eeuw werd turf vervangen door steenkool. Overstroomde polders werden drooggemalen. Ervaar over de steilrand het hoogteverschil tussen het hoge veenweidelandschap en de diepe droogmakerij. Probeer het pontje bij de Geer. Bij Noord-Aa splitst de route en kunt u kiezen welke kant u op gaat.

Balkengatroute (6.5km)

StartGPXPDF

De Balkengatroute doorkruist de polders rond Zoeterwoude-Dorp. Aan het begin is het geluid van de A4 niet te ontkennen, maar al snel draait de route richting de stilte van de weilanden. Op de terugweg wandelt u langs de katholieke enclave Zuidbuurt en het al even sfeervolle Zoeterwoude-Dorp, waar oude boerderijen en arbeiderswoningen een lang lint vormen.

Zoeterwoude (11.7km)

StartGPXPDF

Proef en beleef het boerenland! Struin door het karakteristieke veenweidegebied en langs boerderijwinkels met heerlijke streekproducten, zoals verse zuivel of boerenkaas. Lekker voor een boerenpicknick onderweg óf om thuis na te genieten!

Joppe (7.0km)

StartGPXPDF

Ga Eilandhoppen rond het Joppe in Warmond. Start in het charmante dorp Warmond en laat je overzetten met de salonboot De Heere Schouten voor een wandeling over de dijk van de Zwanburgerpolder.

Stedelijk Hout (5/10/15km)

StartGPX, PDF

De natuur is nooit ver weg. Ook stedelijke gebieden zitten vaak vol plukken groen waar je in elk seizoen aangenaam kunt wandelen. Deze route neemt je mee door Warmond en de stadsrand van Leiden, met onderweg landgoederen, wandelbossen, kastelen, natte polders en zelfs een romantische ruïne. Je bepaalt zelf hoe ver je wandelt, want de route bestaat uit twee lussen.

Wandelen door historisch Warmond (8.5km)

StartGPXPDF

Het is heerlijk wandelen in Warmond. Dwaal mee door het dromerige landgoedpark rond Huys te Warmont. Voel de historie bij een romantische kerkruïne. En ontdek het huis(houden) van Jan Steen. Oudhollands zijn de uitzichten over de polder en molens vanaf het eiland Koudenhoorn. Trek gekregen onderweg? Terrasjes genoeg, zowel op het eiland als in het oude dorpshart.

Weipoortroute (9.5km)

StartGPXPDF

De Weipoortroute verkent het polderland ten oosten van Zoeterwoude-Dorp. Dwalend door de weilanden komt twee keer de Weipoortse Vliet in beeld, een oud riviertje met monumentale boerderijen en een jong bos. Via het erf van een blauwe wipmolen wandelt u langs robuuste dikbilkoeien terug naar Zoeterwoude-Dorp.

Boswachterspad Bergse bossen (10km)

StartPDF

Op een steenworp van Rotterdam wandelen in het bos: het kan echt! Het Lage en Hoge Bergse Bos zijn in het voorjaar en de zomer op hun mooist. Dan bloeien de kruiden en heesters, hoor je vogels fluiten en zijn de luchten helder. De route gaat ook langs het veenriviertje de Rotte: naamgever van Rotterdam.

Gelderwoudsekerkpad (11.7km)

StartGPXPDF

Verrassend ommetje! Via een eeuwenoud kerkpad wandel je door de Gelderwoudse Polder. Wat direct opvalt, is de rust die er heerst. De stilte wordt slechts doorbroken door de vele vogels die dit groene gebied ontdekt hebben. Zelfs de steenuil is hier gesignaleerd!

Achthovenroute (8.5km)

StartGPXPDF

U wandelt over karakteristiek, langgerekte percelen boerenland. Er is een grote kans dat u in de verte een haas voorbij ziet schieten, want juist in dit gebied zijn veel hazenlegers te vinden. Onderweg passeert u ook twee molens uit de 19e eeuw, die deze polder bemaalden. Langs de Achthovenerweg staan acht historische boerenhoeves, waar de polder haar naam aan ontleent.

Doespolder (Oud-Ade) (8.3km)

StartGPXPDF

Leuk ommetje! Vanuit het Ghoybos, ooit aangelegd als productiebos, wandel je richting Hoogmade. Een dorp met historie, want tot de 18e eeuw was het een hoge heerlijkheid. Via een rondje door de Doespolder, met koeien, molens en rietgedekte boerderijen, kom je weer terug bij het Ghoybos.

Bentwoudroute (9km)

StartGPX

Vroeger lagen er uitsluitend akkers in het Groene Hart tussen Zoetermeer en Boskoop, nu vind je er 800 hectare kakelverse natuur. Bos, struiken, moeras en bloemig grasland waar vogels, vissen en insecten de dienst uitmaken. Mooi wandelgebied!

Rondje driehoek (6km)

StartPDF

Wandel over (half)verharde paden door bossen van allerlei leeftijden. De route leidt je ook langs de middeleeuwse Hildam.

Droge voeten route (6/9km)

StartPDF

Wandel- en fietsroute door de Eendragtspolder, een waterbergingspolder waar je kunt wandelen, fietsen door polders en langs het water.

Westvaartroute (4.7km)

StartGPXPDF

Blikvanger van deze route is de Westvaart, een vaart die van oudsher overtollig polderwater afvoert naar de Oude Rijn. Na 1760 werden hier zeven molens gebouwd om een plas droog te leggen die was ontstaan door turfwinning. Nu is dit een van de diepste droogmakerijen van Nederland. De zeven molens zijn verdwenen, maar verderop domineert een rode wipmolen nog altijd het weidelandschap.

Hondsdijkroute (8 km)

StartGPXPDF

De Hondsdijkroute start in Koudekerk aan den Rijn en gaat dan door de Hondsdijkse Polder. Hier is de horizon altijd ver weg, slechts een enkel bosje doorbreekt de weidsheid van het polderland. In de weilanden volgt u de sloten terug naar de Oude Rijn, ooit een machtige rivier die de noordgrens vormde van het Romeinse rijk.

Oostvaartroute (8.5km)

StartGPXPDF

De Oostvaartroute is genoemd naar een van de vaarten die overtollig water uit de diepliggende polders moesten afvoeren. Door inklinking, maar vooral door het afgraven van veen liggen de graslanden soms meters lager dan de wegen en de kaden. Dat verklaart ook de vele molens die langs de route opduiken. Er valt dus genoeg te zien langs deze verrassend gevarieerde route.

Krimpenroute (7km)

StartGPX

De Krimpenerwaard was vroeger een moeilijk bereikbaar en daardoor geïsoleerd gebied. De Lek en Hollandsche IJssel vormden een natuurlijke buffer tegen verstedelijking en industrialisatie. De dorpen zijn dan ook van bescheiden omvang gebleven, met als enige uitzondering Krimpen aan den IJssel. Dit oude dijkdorp is behoorlijk gegroeid en heeft industrie en zelfs Bijlmerachtige hoogbouwflats gekregen. Maar verdere verstedelijking lijkt uitgesloten, nu ten zuiden van Krimpen een groot natuur- en recreatiegebied is aangelegd.

Crezéepolderroute (7km)

StartGPXPDF

Twee keer per dag stroomt het rivierwater de Crezéepolder binnen. Wat enkele jaren geleden nog boerenland was, is nu het domein van kluut, visarend en rietgors. Via paden en vlonders ervaar je hoe de natuur de polder steeds meer verovert. Maak dan meteen een rondje door de Ridderkerkse Griend, een buitendijkse wilgenjungle waar een bever zijn burcht heeft gebouwd.

Tussen Hollandse IJssel en Lek (12.5km)

StartGPXPDF

De beste manier om het open landschap van de Krimpenerwaard te ontdekken? Trek stevige schoenen aan en struin dwars door de weilanden! Start- en eindpunt zijn de twee rivieren die de waard omsluiten: de Hollandse IJssel en de Lek. Daartussen passeer je eindeloze weilanden, een veenriviertje, een ecologische verbindingszone en een eendenkooi. Pak aan het einde de bus of wandel via een omweg terug naar de startplaats.

Daar komen de grutto's (8.4/14.2km)

StartGPXPDF

De Krimpenerwaard behoort tot de belangrijkste weidevogelgebieden in Zuid-Holland. Tijdens een zonnige voorjaarswandeling kom je als wandelaar ogen en vooral oren tekort, de grutto’s en kieviten vliegen overal. Vergeet vooral je verrekijker niet!

Tiendwegroute (13/18km)

StartGPXPDF

De Krimpenerwaard is het Groene Hart op zijn mooist. Deze wandelroute neemt je mee langs graslanden en sloten die zich uitstrekken tot aan de horizon. Onderweg vertellen houtkaden, boezemwateren en tiendwegen het verhaal van de ontginningsgeschiedenis. Trek stevige schoenen aan, want een deel van de route gaat over onverharde paden en zelfs dwars door de graslanden.

Zwarte sternroute (8km)

StartGPXPDF

Deze natuurstruinroute neemt je mee langs de mooiste én stilste plekjes van de Krimpenerwaard. In het voorjaar krijg je gezelschap van de zwarte stern, een wereldreiziger die speciaal naar de Krimpenerwaard komt om te broeden. Sierlijk zweven ze boven de weilanden en sloten, op zoek naar visjes, insecten en regenwormen. Voordat deze route in een nieuw jasje werd gestoken stond deze bekend onder de naam 'Plagroute'.

Loetbosroute (10km)

StartGPX

Bossen zijn een zeldzaamheid in het Groene Hart. Kenmerkend is juist de grote openheid van het veenweidelandschap. Dat is niet altijd zo geweest. In de vroege middeleeuwen bestond een gebied als de Krimpenerwaard nog volledig uit veenmoeras en drassig broekbos. Kolonisten hebben dit onland vanaf omstreeks het jaar 1000 in cultuur gebracht. De veenwildernis werd met sloten ontwaterd en geschikt gemaakt voor de landbouw. Nu, duizend jaar later, keren langzaam weer plukjes broekbos terug. Zoals het Loetbos, waar deze route begint en eindigt.

Het pad van Kempenaar (3.5/10km)

StartGPXPDF

Het pad van Kempenaar begint aan het Aarlanderveense Zuideinde en loopt tot de Achtermiddenweg. Het begin van het pad loopt eerst over een lengte van enkele tientallen meters in de Zuid- en Noordeinderpolder, die zo'n meter onder NAP ligt. Daarna daalt het pad, achter de stallen, zo'n drie meter om uit te komen in de `Drooggemaakte Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen'. Deze polder is eigenlijk `een polder in een polder' en ontstond als gevolg van de turfwinning.

Rondje Wijngaarden (13.6km)

StartGPXPDF

Deze historische themaroute is 13 kilometer en start bij knooppunt 21 het streekcentrum Alblasserwaard. In het prachtige Wijngaarden (Wingerde), een klein dorp met een lang verhaal, loopt de route langs eeuwenoude boerderijen en groene weides waar de koeien in de zomermaanden nog buiten lopen.

Rondom Reeuwijkse plassen (10km)

StartPDF

Wandel rond de Reeuwijkse Plassen en geniet van Hollandse vergezichten over het water en de polders. Neem je verrekijker mee,de vogels laten zich in alle jaargetijden goed zien!

Retour Enkele Wiericke (14km)

StartPDF

Deze uitgebreide wandeling toont de Reeuwijkse Plassen in al zijn pracht. Van eindeloze vergezichten over het water tot smalle boerenweggetjes door het vogelrijke polderland heen. Het hele jaar door zijn hier vogels te zien, dus neem je verrekijker mee. De hond mag aangelijnd mee, maar er zijn dichte hekken (i.v.m. begrazing door schapen) waar de hond overheen getild moet worden.

Riet en de grote Karekiet (11km)

StartGPX

In een oksel van de A12 ligt het natuur- en recreatiegebied Reeuwijkse Hout (128 ha). Het geluid van de autosnelweg is overal op de achtergrond te horen. De weg zelf is echter door de begroeiing nergens te zien. Vroeger lagen hier drassige weilanden, maar in minder dan twintig jaar tijd is een gevarieerd landschap ontstaan met dichte bospercelen, gras- en hooilanden. De Reeuwijkse Hout is een drukbezocht recreatiegebied, vooral in de zomer. De drukte concentreert zich dan rond het strand en de surfplas. Wandelaars die houden van stilte kiezen dus het best voor een doordeweekse dag in het voor- of naseizoen.

Reeuwijkse plassen via Oukoop (14.7km)

StartGPXPDF

Bij de Reeuwijkse Plassen wandel je over boerenweggetjes met ophaalbruggen en dijken met aan weerszijden rietkragen. Niet alleen voor tureluur en grutto is dit oer-Hollandse gebied een paradijs. Hier groeit ook een gekoesterd pareltje: de wilde kievitsbloem.

Zo draaien de wieken (10.5km)

StartGPXPDF

Zeven molens komt u tegen op deze heerlijke wandeling, wandelen in Streefkerk is een belevenis. De prachtige natuur in wisselende seizoenen stelt de wandelaar telkens weer voor verrassingen. Het weidse landschap is steeds mooi, altijd anders. Genieten van de flora en fauna, van de vele knotwilgen.

Biesbosch: waar water het wint van land (10.0km)

StartGPXPDF

In de Brabantse Biesbosch woedt een eeuwenlange strijd tussen water en land. Begin 15de eeuw zette de Sint-Elizabethsvloed het landbouwgebied onder water. In de tijden erna spoelde met het water weer grond aan. Zo ontstond een gebied waarin de mens de baas leek te zijn. Een gebied vol wilgenakkers (grienden) en akkers bezaaid met suikerbieten. Maar zo’n zeshonderd jaar na de vloed lijkt het water het nu toch te winnen in de Biesbosch. De wilgen liggen kriskras verspreid tussen de kreken terwijl de polders weer onder water worden gezet. Fijn voor vogels, bevers én natuurliefhebbers!

Zilverreigerroute (12km)

StartGPXPDF

Klauteren over hekken, speuren naar vogels, struinen door de weilanden, modder aan je schoenen. Deze natuurstruinroute neemt je mee door de graslanden van Krimpener- en Lopikerwaard. Extra verrassingen zijn het idyllische veenriviertje de Vlist en een eeuwenoud parkbos. Met een beetje geluk spot je ook de naamgever van de route: de grote zilverreiger. Hij komt oorspronkelijk uit oostelijke mediterrane gebieden, maar komt in deze regio steeds meer voor.

Molenvlietroute (13km)

StartGPX

Het Groene Hart is meer dan koeien in het gras. Ten zuiden van Haastrecht ligt historisch land met lange smalle kavels doorsneden door zilverkleurige sloten. De route volgt heerlijke weggetjes omzoomd door wilgen, maar gaat ook een flink deel dwars door het weiland.

Groene Jonker (13.1km)

StartGPXPDF

Ten noordoosten van Nieuwkoop ligt een vogelrijk natuurgebied: de Groene Jonker. Roots struint er over vlonderpaden, wandelt langs water en ziet rietgorzen, baardmannetjes én… een vleermuis.

De 8 van Linschoten (7.0km)

StartGPXPDF

Landgoed Linschoten is met ruim 500 hectare het grootste aaneengesloten landgoed binnen de Randstad. Een landgoed is meer dan Huis en Parkbos. De boerenbedrijven, de weilanden, de bossen en de waterlopen zijn de dragers van het landgoed. Vierhonderd jaar geleden stonden hier al boerderijen. Sommige op dezelfde plek als nu. De 8 van Linschoten is een wandelroute in de vorm van een acht die de mooiste plekken van het landgoed Linschoten laat zien.

Klavertje van Polsbroek 3 (6.0km)

StartGPXPDF

Dit wandelrondje is een de vier wandelroutes van het Klavertje van Polsbroek. Je wandelt door het mooie Hollandse landschap van de Lopikerwaard langs boerderijlinten, oude houtkades en boerenlandspaden. Onderweg zijn er rustpunten waar je kunt picknicken of even kunt uitrusten. Tijdens de wandeling kun je QR-codes scannen en kom je meer te weten over gebouwen, religie en flora en fauna in het gebied.

Klompenpad Benedeneindsepad (9.0km)

StartGPXPDF

Dit klompenpad brengt je in het mooie buitengebied van Lopik, Montfoort en Oudewater in het Groene Hart. De wandelroute gaat door een waterrijk gebied met vele verschillende (weide)vogels. Het benedeneindsepad gaat onder andere door het natuurgebied de Willeskop, dat de 'vogelmagneet' wordt genoemd. Geniet van vogels, vergezichten en dorpsverhalen. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Biologische Boeren Buren Wandelroute Noordeloos (12.1km)

StartGPXPDF

Boerderijen, polder, vergezichten, eerlijk en biologisch zijn de kernwoorden van deze 12 kilometer lange wandelroute. Voor de wandelaar die van een stevige grotendeels onverharde wandeling houdt tot een ingekorte wandeling met kleine kinderen, met deze route kan je alle kanten op.

Wandelen in Middeleeuwse sferen (13km)

StartGPX

Tijdens deze wandeling passeren drie provincies, twee rivieren en 600 jaar geschiedenis de revue. De historische vestingen Gorinchem, Woudrichem en Slot Loevestein vormen gezamenlijk de Vesting 3hoek. Je bezoekt ze alle drie. Ze liggen in een schitterend Hollands rivierengebied. De tocht gaat over eeuwenoude vestingwallen, langs gerestaureerde stadspoorten en waardevolle panden. Af en toe kies je het ruime sop: de vaartochten bieden een leuke afwisseling met het wandelen. Tientallen bezienswaardigheden kruisen het pad. Hieronder staan er een paar vermeld. Talrijke informatieborden onderweg vullen deze informatie ruimschoots aan.

Let op: het veer Gorinchem- Woudrichem mei - september dagelijks en van oktober - april niet op zondag (check de dienstregeling). Het voetveer Woudrichem - Loevestein vaart het hele jaar door in het weekend en van april t/m september dagelijks) (check de actuele vaartijden).

Rondje Haarzuilens (6.6km)

StartGPXPDF

Het Rondje Haarzuilens is een mooie wandelroute die je het gebied rond Kasteel de Haar laat ontdekken. Voor mensen die wat verder willen wandelen, kun je de route verlengen met een wandeling door de kasteeltuinen en het park, samen ruim 55 hectare groot. En om de wandeling compleet te maken is het gastvrije Haarzuilens met het beschermde dorpsgezicht heerlijk om doorheen te struinen.

Rondje Asperen Leerdam (13.3km)

StartGPXPDF

Grote Rivierenpad, knooppunten en een klein stukje Waterliniepad.

Groenekanroute (13.5km)

StartGPXPDF

Het landschap ten noorden van Utrecht heeft een laatmiddeleeuwse basis, die nog goed te herkennen is aan de langgerekte weilanden, rechte wegen en dwarskaden. Wel is er in de loop van de tijd veel aan toegevoegd. Zo volgt de wandeling twee keer de slingerende paden van voormalige landgoedparken. Verder passeert de route een 19e-eeuws fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en loopt een stukje parallel aan de A27 en de spoorweg – de lijnen van de 20e en 21e eeuw. Maar overheersend zijn de weiden, nu eens open, dan weer besloten en kleinschalig dankzij lange rijen wilgen en elzen.

Landleven op Mariënwaerdt (13.0km)

StartGPXPDF

Landleven smaakt naar honing en aardbeien, naar lommerrijk luieren, naar een goed glas wijn, naar wandelen met een grasspriet tussen je tanden, naar ruisende wind door het tarweveld, naar knapperend haardvuur, naar harmonie. Op Landgoed Mariënwaerdt is deze emotie tastbaar gemaakt. Niet langer exclusief beschikbaar voor adel of nouveau riches, maar grijpbaar voor de ‘gewone man’. En daarmee treedt er een merkwaardige omkering op, want dit ‘Heerlijke’ leven voor eenieder is alleen mogelijk door hard werken van de landgoedeigenaars. Lovenswaardig ook, want daarmee blijft een gaaf stukje cultuurland voor toekomstige generaties, van welke afkomst ook, behouden.

Beerschoten, Houdringe, Panbos (11.0km)

StartGPXPDF

Wandel door drie prachtige gebieden aan de rand van de Bilt. Landgoed Houdringe, landgoed Beerschoten en het Panbos liggen naast elkaar en vormen een ruim natuurgebied waar je heerlijk kunt wandelen. Tijdens de wandelroute wisselen de bossen, stuifduinen en weiden elkaar af en geniet je van de gevarieerde natuur.

Rondom slot Zeist (12.0km)

StartGPXPDF

Deze wandelroute is een aaneenschakeling van bossen, buitenplaatsen en een aantal heerlijke paden door boerenland. De wandeltocht voert onder andere over landgoed De Breul, met een prachtige Engelse landschapstuinlangs, Landgoed Heidestein, met een schaapskooi, en natuurlijk Slot Zeist. De eerste bewoner van het slot was Willem van Nassau, heer van Odijk en kleinzoon van prins Maurits. Na het slot is het rustig wandelen over de landgoederen Wulperhorst en Blikkenberg. Een boswandeling door het oude Zeisterbos, waar zelfs grove dennen uit 1795 staan, is ook onderdeel van deze wandeling.

Groene wissel Baarn (13.0km)

StartGPXPDF

Een heerlijke wandeling door het Baarnse Bos langs paleis Soestdijk en door de voormalige Kroondomeinen. Een groene wandelroute die de prachtige natuur van de Utrechtse Heuvelrug en koninklijk erfgoed mooi combineert. Want naast Paleis Soestdijk, voert de wandeling ook langs kasteel De Hooge Vuursche en over het grote Landgoed Groeneveld waar je heerlijk kunt genieten van het prachtige park en fraaie kasteel.

Rondom Woudenberg: loofbos en landgoederen (13.5km)

StartGPXPDF

In de omgeving van Woudenberg liggen enkele mooie kastelen en landgoederen. Deze wandeling neemt je mee over prachtige lange lanen door de loofbossen langs de landgoederen De Boom en Geerestein. De fraai gerestaureerde huizen herinneren aan de – vaak adellijke – bewoners van weleer, en aan de gevechten die er hebben plaatsgevonden. Zoals Huize Geerestein, waarvan na de belegering van 1482 alleen de slottoren overbleef. Het gebied waar je doorheen loopt is karakteristiek voor het landschap van de Gelderse Vallei: een afwisseling van akkers, kleine natuurgebiedjes en landgoederen.